Още със самото си създаване ЕС ЕС ДЕЙТА ЕООД е фирма с основна дейност абонаментно компютърно обслужване.
Абонаментната поддръжка на компютърна и офис техника дава възможност да разчитате на квалифицирани IT специалисти, на цени в пъти по-ниски от тези, ако те работят при вас на щат.

Основните дейности, обект на договор за абонаментно обслужване са:
– планова софтуерна профилактика (обикновено веднъж седмично)
– планова хардуерна профилактика (обикновено веднъж на 6 месеца)
– отстраняване на софтуерни проблеми с време за реакция от 30 минути до 4 часа(в зависимост от договореното време за реакция)
– отдалечен сервиз, посредством софтуерно приложение, разработка на ЕС ЕС ДЕЙТА ЕООД
– грижа за всички използвани от клиента софтуерни продукти и услуги
– неограничена от към време консултация за работа с различни софтуерни продукти и услуги
– внедряване на решения за архивиране и запазване на информацията, с цел аварийното и възстановяване при нужда
– грижа за софтуерно осигуряване и мрежова сигурност
– консултантски услуги по лицензионните политики и практики

Специализирани сме в поддръжката на счетоводни къщи, адвокатски дружества, търговски фирми, складови стопанства, хотели, производства от леката и тежка промишленост, бюджетни предприятия и др.

Професионална компютърна поддръжказа контакти +359 89 223 8993